–Ш–љ–≥—Г—И–µ—В–Є—П

—≈¬≈–Ќџ…  ј¬ ј«

јдыге€ ƒагестан »нгушети€  абардино-Ѕалкари€  арачаево-„еркеси€ —еверна€ ќсети€-јлани€ „ечн€

ё∆Ќџ…  ј¬ ј«

јзербайджан јрмени€ √рузи€ јбхази€ ёжна€ ќсети€